Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

- systém managementu kvality

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005

- systém enviromentálního managementu

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

- systém managementu BOZP

Osvědčení NBÚ

– práce s utajovanými informacemi

Společnost má osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem ve stupni utajení „TAJNÉ“