Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Karlovy Univerzity

BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Karlovy Univerzity

BIOCEV

Autor projektu:
Ing. arch. Milan KUŽELA - CENTROPROJEKT GROUP a.s.,

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Josef KNOTEK - CENTROPROJEKT GROUP a.s.,

Investor:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.,
Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20

Předpokládané investiční náklady: cca 2,3 mld. Kč

Místo stavby:
BIOCEV
Průmyslová 595
252 50 Vestec

Projektant:
sdružení BIOCEV: VPÚ DECO PRAHA a.s.; CENTROPROJEKT GROUP a.s.,

Projekt: 2009 - 2012

Realizace: 2013 - 2015

Základní údaje o stavbě:

Zastavěná plocha: 12 944m2
Zeleň: 14 351m2
Zpevněné plochy: 10 225m2
Zpevněné plochy pro budoucí metrobus: 2 150m2
Celkem využitelná plocha: 39 670m2

Biotechnologické a biomedické centrum Akadamie věd a Univerzity Karlovy se zabývá výzkumným programem v oborech funkční genetiky, buněčné biologie a virologie, strukturní biologie a proteinového inženýrství, biomateriálů a tkáňového inženýrství, vývojem léčebných a diagnostických prostupů.

Urbanistické řešení bylo determinováno výškovou konfigurací terénu, jeho rozměry, komunikačním přístupem a požadavkem územního plánu na výškové omezení na průměrnou výšku 10 m nad stávajícím terénem. Hmotové uspořádání objektů, jeho velikost a funkční vazby na komunikační systém vycházejí zejména z tvaru staveniště a požadavku investora na provoz komplexu.

Jsou zde tyto nadzemní stavební objekty: Biotechnologické a biomedicínské centrum, zvířetník a energocentrum.

Hlavní vstup do areálu je ze severní strany ulicí Průmyslovou. Poblíž hlavního vstupu je vytvořen prostor malého náměstí s možností příjezdu autobusu před hlavní vstup do objektu. Prostor náměstí je osázen zelení. Podél objektu 001 vede hlavní areálová komunikace, která umožňuje zásobování objektů situovaných za objektem 001.

Architektonická kompozice objektů je založena na jednoduchosti tvarů – kombinace kvádrů. Architektonické řešení novostavby používá jednoznačné a jednoduché geometrické formy. Řešení fasád vychází z  potřeby vytvořit současný moderní objekt, budovu, která je jednoduchá, ale současně ne stereotypní.