Tělocvična ZŠ Dolní Břežany

BŘEŽANY

Tělocvična ZŠ Dolní Břežany

Břežany

Stavba roku 2018
Cena za architektonické a stavební řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019

Autor projektu:
Sporadical architektonická kancelář, Ing. arch. Jakub NAŠINEC, Ing. arch. Aleš KUBALÍK
Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Ivan ŠROM 
Investor:
Obec Dolní Břežany, 5. Května 78, 25241 Dolní Břežany
Předpokládané investiční náklady:
V
četně nákupu pozemků a projektové přípravy cca113 mil. Kč 
Místo stavby:
ZŠ Dolní Břežany
Na Vršku 290
252 41 Dolní Břežany
Projektant:
VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Projekt: 2013 - 2016 
Základní údaje o stavbě:
Zastavěná plocha: 2131,3 m2 (počítáno ve výšce 5 m)
Obestavěný prostor: 20753,5 m3
Užitná plocha celkem: 2270 m2
Sportovní plocha: 43 x 24 m (1x florbal, 3x volejbal)
Počet diváků: 250 osob
Kapacita šaten: chlapci – 2 šatny pro 19 os. + šatna pro chlapce (invalidy) 30 os., dívky – 2 šatny pro 19 os. + šatna pro dívky (invalidy) 30 os.

Projekt řeší novostavbu tělocvičny, která bude součástí areálu základní školy v Dolních Břežanech. Svou koncepcí a velikostí v podstatě odpovídá sportovní hale, která bude významná pro celou obec. 

Tělocvična je umístěná na hranici zastavěného území. Ze západu navazuje na základní školu a vilovou čtvrť. Východním směrem je volná plocha polí. Dostavbou nového pavilónu je vývoj základní školy ukončený. Dokážeme odhadnout směr budoucích páteřních ulic, ale nevíme, jak bude vývoj pokračovat. Neznáme časovou osu, ani strukturu budoucí zástavby. Je zřejmé, že tělocvična bude centrem lokality, magnetem pro své okolí. Měla by umět reagovat na neznámou budoucnost a být inspirací pro další vývoj. Měla by sloužit základní škole a zároveň být sousedem rodinným domům. V budoucnu na ni mohou navázat větší stavby. Musí být magnetem, který obsáhne všechny okolní vlivy. 

Vlastní hala je řešena účelně, prostory jsou navrženy tak, aby umožnily různé režimy využití, prostor haly je možné členit, rozdělit na více částí, pomocí elektricky ovládaných rolet. V interiéru je využit unikátní systém denního osvětlení světlovody. Součástí objektu je sportovní vybavení pro školní výuku, elektricky sklopné koše na basketbal. Hala je ozvučena a disponuje velkoplošnou obrazovkou. Počítáno je také s komfortním zázemím, které zahrnuje šatny s umývárnami a kabinety pro učitele.