Budova nového ústředí ČSOB Group

ČSOB

Budova ČSOB

ČSOB

Autor projektu:
AP ateliér - Ing. arch. Josef PLESKOT
Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Luděk PŘENOSIL

Investor: Centrum Radlická a.s.
Předpokládané investiční náklady: cca 1,9 mld. Kč

Místo stavby: Ústředí ČSOB group
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projekt:     2004 - 2005
Realizace: 2005 - 2007

Základní údaje o stavbě:
Obestavěný prostor: 412 785m3
Zastavěná plocha:       16 317m2

Budova nového ústředí ČSOB Group je univerzální administrativní budovou s malým podílem externích návštěvníků a vysokými nároky na flexibilitu 2 400 kancelářských pracovišť. Jedná se o budovu se čtyřmi nadzemními a třemi podzemními podlažími. Na střechách jsou umístěny nezbytné technologie pro zajištění vnitřního prostředí budovy a zejména pobytové zelené plochy pro zaměstnance. Budova je postavena přímo nad stanicí metra Radlická, kterou v podzemních podlažích obkročuje mostní konstrukcí. Budova je vybavena veškerými zařízeními TZB pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí i světelné pohody. Stavba získala v červenci 2008 zlatý certifikát v mezinárodně uznávaném hodnocení ohleduplnosti k životnímu prostředí LEED.