Garáže Roztoky

GARÁŽE ROZTOKY

Parkovací dům u nádraží v Roztokách

P+R ROZTOKY

Autor projektu: 
Ing. arch. Jan JANOUŠEK
Hlavní inženýr projektu: 
Ing. arch. Jan JANOUŠEK
Investor:
Město Roztoky, Městský úřad,
Náměstí 5. května 2;
SŽDC se sídlem Praha 1 - Nové Město,
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Místo stavby:
obec Roztoky u Prahy
k.ú. Roztoky u Prahy
při ulici Rýznerova a Nádražní
Projektant: 
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projekt: 2019
Základní údaje o stavbě: 
Celková kapacita je v případě realizace pouze jednoho podzemního podlaží 213 vozidel, při dvou suterénech by to bylo 274 automobilů.

Základním kompozičním rysem je „zavěšení“ dlouhé horizontální hmoty 2. patra (3.nadzemního podlaží) mezi dvěma válcovitými vertikálními bloky obkružujícími výjezdové a sjezdové rampy. Válce jsou z pohledového betonu, vodorovné břemeno je obloženo kazetami z perforovaného plechu (tahokovu). Ten dovoluje pronikat dennímu světlu do vnitřního prostoru, zároveň tvoří zábranu proti nebezpečnému dotyku, neboť obrys 2. patra je vzdálen od troleje koleje u prvního nástupiště 4,2 metru. 

Východní průčelí hmoty 2. patra je prohnuté, oblouk zhruba kopíruje zakřivení koleje u nástupiště č. 1., jež částečně kryje. Zbylou část nástupiště zakryje prosklená markýza zavěšená na fasádě. 

Přízemí a 1. patro je na východní straně oproti líci 2. patra o 6 metrů ustoupené. To umožňuje průjezd nákladních vozidel mezi parkingem a nástupištěm k manipulační (odstavné) koleji a k nové technologické budově na severním zhlaví železniční stanice. Ustoupení zdůrazní hlavní kompoziční princip popsaný v úvodu.