Novostavba apartmánového hotelu v proluce

Apartmánový hotel Karlín

Novostavba apartmánového hotelu v proluce

Apartmánový hotel Karlín

Autor projektu:
Ing. arch. Kateřina MAŠKOVÁ,
spolupráce Ing. arch. Anna NESVADBOVÁ 

Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Kateřina MAŠKOVÁ 

Investor:
PETROLEUM PRINCE, a.s. 

Místo stavby: 
apartmánový hotel Karlín
Pernerova ulice, Praha 8 - Karlín 

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.  

Projekt: 2020 

Základní údaje o stavbě: 

3.PP
90 parkovací míst pro osobní automobily
12 stání pro invalidy, 4 stání pro motorky
celkem 102 míst + 4 pro motorky 

2.PP
76 parkovací míst pro osobní automobily
16 stání pro invalidy, 5 stání pro motorky
celkem 92 míst + 5 pro motorky 

1.PP
39 parkovací míst pro osobní automobily
22 stání LPG + 1pro invalidu6 stání pro invalidy z toho 1LPG
celkem 61 míst + 6 pro motorky 

1.NP – hlavní vstup, recepce, wellness, restaurace 

2.NP – fitness, restaurace, wellness, kanceláře

 3 a 4.NP
malé apartmány - cca 24 - 29 m² 2x48 apartmánů + 2x2 rezerva
velké apartmány - cca 34 - 41 m² 2x48 apartmánů
celkem 2 x 52 apartmánů + rezerva 

5.NP
malé apartmány - cca 26 m² - 3 apartmány + 1 rezerva
velké apartmány - cca 35 - 43 m² - 43 apartmánů
celkem 46 apartmánů + rezerva 

6.NP
malé apartmány - cca 26 m² - 3 apartmány + 1 rezerva
velké apartmány - cca 35 - 43 m² - 35 apartmánů
celkem 38 apartmánů + rezerva 

7.NP
Business apartmány – 2x 213m², 2x 178m², 2x 110m²
Celkem 6 apartmánů 

Hotel do Pernerovy ulice je navržen jako moderní objekt s důrazem na jedinečné řešení fasády. Objekt navazuje na stávající zástavbu činžovních domů a svou hmotou dotváří ulici. Počítáme, že celá proluka bude doplněna ještě o další zástavbu, tak aby se vytvořila celá ulice a dokončila zástavba volného místa v dané lokalitě. Jinými slovy hotel není navržen jako nárožní objekt, ale jako dům, ke kterému ještě přibude další sousední objekt.
Fasáda do ulice má za úkol upoutat, a proto je vymyšlena s důrazem na zajímavý design. Je poskládána z jednotlivých skleněných krystalů různých tvarů, které na sebe plynule navazují a vytvářejí jedinečný dojem. Objekt hotelu musí být snadno identifikovatelný v prostoru a také zapamatovatelný. Toho by se třeba dalo využít i při hledání názvu pro hotel, pracovní název Hotel CRYSTAL.
V parteru je fasáda mírně zapuštěná, je sestavená z výkladců, které jsou prolomené směrem dovnitř, tak aby natáhly diváka přímo do dění objektu. Svým tvarem reagují na plasticitu skleněného pláště objektu. Vstup do hotelu je zapuštěný a také zvýrazněný lemujícími krystaly, které jsou použity i jako obklad sloupů a mohly by být průsvitné a za nimi Led osvětlení, aby celý vstup mohl zářit a lákat pozornost kolemjdoucích.
V horních patrech se už střídá rytmus postupně se zvedajících hran krystalických ploch, svým způsobem je to také jakási odezva na český kubismus.
Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet s daným modulem, který je optimalizovaný na rozměry parkovacích míst v suterénu objetu. Maximální rozpon je 7,8m, tak aby se vešla 3 stání, při tloušťce 300 mm nosné konstrukce (protáhlého sloupu) pak vychází přesně šířka 2,5 m v zúženém místě. Stropní desky budou železobetonové, sloupy by mohly být ocelo-železobetonové, tedy ocelová roura vyplněná železobetonem. Fasáda je lehká zavěšená. Ta do ulice může být tvořena buď modulárním parametrickým systémem od Schucco, nebo vytvořena pomocí systému lehkého obvodového pláště, který by byl doplněn svojí nosnou ocelovou konstrukcí.
Fasáda horního uskočeného podlaží a dvorní fasády jsou také navrženy z lehkého pláště už naprosto jiného pojetí. Zde se budou střídat v určitém rytmu okna jednotlivých pokojů s plnými výplněmi tvořenými světlým obkladem a díly o velikosti oken s vertikální zelenou fasádou.
Střecha hotelu je vlastně pátá fasáda domu a je navržena jako sestava teras a extenzivní zeleně. Případně by se dalo uvažovat i na části s intenzivní zelení.
Funkční náplň hotelu je víceméně jasná svým zadáním. V přízemí vstoupíme do hotelové haly, ze které se obsluhují navazující prostory. Nalézá se zde Lobby bar, přímo napojený na zázemí a kuchyni hotelu, na druhé straně se ocitáme v klubu a pokračujeme do prostoru pro sály hotelu, které mají své zázemí s možností uzavření pro pořádání oddělených akcí. V hale je také recepce, která je vhodně umístěna proti trojici prosklených výtahů. Z hlavní haly se dostáváme do samého středu hotelu, do uzavřeného atria, které má z jedné strany kavárnu navazující také na zázemí kuchyně, zbylé strany obklopuje wellness s bazénem. Atrium je zakryté hned nad úrovní 2.patra skleněnou jehlanovou střechou a odděluje tak veřejnou část od vyšších hotelových pater s apartmány.
V patře je kolem atria rozprostřeno zázemí fitness a wellness se svou recepcí, golf, dětský koutek, restaurace a obchod. Kanceláře hotelu a další kanceláře jsou umístěny podél uliční fasády přímo nad Lobby barem a klubem. Bazén i golf jsou umístěny v jižním křídle hotelu a mají výhled do zeleného svahu a jsou tak svým způsobem propojené s přírodou. Svah v jižní části hotelu by byl pojednaný jako stupňovitá skalková zahrádka.
Od třetího patra se v objektu nachází apartmány různých velikostí. Díky tomu, že objekt má volný půdorys, je možné apartmány měnit, spojovat, zmenšovat, jak je libo. V návrhu je půdorys členěn na malé apartmány o velikosti cca 30m2, ty se opakují i ve 4.NP. Větší apartmány uspořádané jako 2kk o rozloze kolem 40 m2 se nalézají v 5. a 6.NP. Poslední 7.NP je na menším půdoryse, má své vlastní terasy se zelenou střechou a je určený pro business apartmány s rozlohou nad 100m2. 
V návrhu je uvažováno se 4 hlavními schodišti situovanými poblíž rohů atria tak, aby uspořádání bylo symetrické podle osy hotelu a dobře tak obsloužilo přilehlé prostory, slouží také jako úniková schodiště i obslužná, mají výtahy protažené až do podzemních podlaží.
Mezi kuchyní a restaurací je navržený výtah, který v patře ústí do office
Dle současných předpisů vychází z navržené kapacity hotelu 60 parkovacích stání, které se vejdou do jednoho PP. Zde je technické zázemí pro bazén, kolárna, prádelna, která navazuje na severovýchodní schodiště a další technické vybavení jako jsou rozvodny, strojovny atp. Vzhledem k nutnosti umístění dalších technických zázemí o patro níže, jako je strojovna chlazení kotelna a další strojovny vzduchotechniky se nabízí přidat parkovací místa min. o 1 níže a část jich třeba pronajímat.
Dopravně je objekt napojen z ulice pomocí vjezdu pro zásobování hned v jeho kraji, těsně navazuje na stávající objekt. Slouží pro vjezd zásobování a odvoz odpadu. Druhý je umístěn ob jedno pole modulu pomocí šikmé přímé rampy se dostaneme do suterénu objektu, kde je technické zázemí a garáže.