Rekonstrukce bývalé Petschkovy vily pro potřeby PNP

Rekonstrukce bývalé Petschkovy vily pro potřeby PNP

Budova byla postavena v letech 1929-1930 jako třetí vila rodiny Petschků podle plánů dosud neidentifikovaného architekta.
Původní návrhy na stavbu domu pochází od dvorního architekta rodiny Petschků, Maxe Spielmanna, již od roku 1924.

V roce 1939-40 byla vila upravována pro potřeby německé okupační moci. Poslední větší stavební úpravy byly provedeny v roce 1958-59 pro potřeby čínské rezidence, která získala vilu do užívání. Od roku 2002 byla budova neužívaná.

Z hlediska osazení na pozemku bylo navrženo dům navrátit ke stylové jednotě hmoty, zejména ve vztahu k zahradě před jižním průčelím, a k původnímu záměru osazení na průběžný schodišťový sokl, tj. zrušit druhotně provedené (1958) odkopy od suterénu se svahováním a opěrnými zídkami a spojit tak vilu se zahradou, jak byl původní záměr, přičemž zahradu učinit integrální součástí výstavních prostor nově situovaných do přízemí. Tento záměr byl navíc funkčně zhodnocen spojením zahrad se sousední vilou, jejíž uživatel je rovněž Památník národního písemnictví. Tímto se významně povýšila kvalita areálu jako celku.

Autor projektu:
Oblouk. Zděněk ŽILKA

Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Jiří KSANDR
Martin PRAŽSKÝ

Investor: Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 – Hradčany

Předpokládané investiční náklady: 242,8 miliónů Kč bez DPH

Místo stavby:
Petschkova vila V sadech
V sadech 44/2
Praha 6, Bubeneč

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Dodavatel stavby: OHLA ŽS a.s

Projekt: 2014 – 2019

Realizace: 2019 – 2021

Základní údaje o stavbě:

Celková zastavěná plocha: 1 661m2
Celkový obestavěný prostor: 20 002m3
Celková užitná podlahová plocha: 4 385,4m2
Celková plocha venkovních teras nad objemem objektu: 1 744,5m2
Počet parkovacích míst: 34, z toho 2 imobilní
Kapacity funkčních jednotek:
Víceúčelový sál (míst k sezení) 100 míst
Občerstvení (míst k sezení) 20 míst
Občerstvení (obsluha) 2 osoby
Počet pracovníků Památníku 60 osob
Počet míst v badatelnách (15+4) 19 osob

*Fotografie poskytnuty od OHLA ŽS a.s.