Architektura a urbanismus

CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)

Akce: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)

Vyhlašovatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

 

Autorský kolektiv:

Ing. arch. Jan Janoušek

Ing. arch. Radek Janoušek       (externí spolupráce)

Ing. Milan Kubeš                      (VPÚ DECO PRAHA a.s., ČKAIT 271)

Ing. Petr Perun             (VPÚ DECO PRAHA a.s., ČKAIT 0011083)

Ing. arch. Anna Soukupová       (VPÚ DECO PRAHA a.s.)

Ing. arch. Tereza Šabatová      (VPÚ DECO PRAHA a.s.)

 

Studie – veřejná architektonická soutěž

Koncept kampusu vychází z uspořádání bývalé Masarykovy nemocnice. Hmotově budova CPTO doplňuje stávající budovy a nové multifunkční centrum, respektuje původní linii jednotlivých pavilónů svažující se od severu k jihu areálu a nestaví se k nim jako bariéra, naopak s nimi tvoří jeden celek – nový kampus UJEP. Ten v zástavbě města vytváří plnohodnotný celek, s jasně vymezenými hranicemi, ovšem umožňující prostupnost skrz své území. Původní pavilónová zástavba je u CPTO nahrazena jednou kompaktní hmotou, odlehčenou průřezem otevřeným do údolí města, skýtajícím výhled na typické panorama Ústí.

tisknout