Architektura a urbanismus

Nové administrativní centrum Lesů České republiky – soutěžní návrh

Koncept nové budovy vychází z původní funkce lokality, kterou je les. Současný areál, postupně budovaný v 70. letech, nahradil část lesa a urbanisticky nevykazuje žádnou návaznost na Nový Hradec Králové. Naopak se stal nesourodým seskupením v části Nového Hradce, přes kterou se do přilehlých lesů vstupuje. Právě proto by se toto místo mělo stát pomyslnou vstupní branou do lesa. Tento záměr rovněž podporuje náplň budov stávajících i budovy nové, kterou je sídlo ředitelství Lesů České republiky. A právě proto v návrhu les hraje velkou roli a při potlačení původního areálového uspořádání domů dává na místě možnost vzniknout jednoduchému kompaktnímu tvaru jediné budovy vsazené mezi stromy. Nově doplněný les ji částečně pohlcuje a budova se tak stává jeho přirozenou součástí. Snahou je tedy navrátit původní les alespoň částečně zpět.

Nová budova se se svým oblým tvarem nijak nevymezuje vůči okolní zástavbě, drží si od ní částečný odstup a nesnaží se dominantně dotvářet město. Naopak splývá s lesem, který ji téměř celou obklopuje. Pouze na jihozápadní straně z hlavní přístupové cesty (z ulice Přemyslova) se k budově postupně rozevírá pohled přes velkorysé náměstí směřující přímo k hlavnímu vstupu. Náměstí má sloužit jako důstojný vstupní prostor a zároveň nabízí možnost využití pro pořádání společenských akcí nejen Lesů České republiky, ale i Městských lesů, pro které z tohoto prostoru rovněž vznikne nový hlavní vstup do budovy. K  hlavnímu náměstí bezprostředně přiléhá pás pobytové zeleně s lavičkami, jako klidová část nástupního prostoru před budovou. Na východní straně budovu lemuje zpevněná plocha s venkovním sezónním sezením jídelny, která je doplněná o prvek posedových schodů a pohledově upravenou požární nádrž. Z východu podél severního svahu celou budovu obklopuje zpevněný pojízdný chodník. Ten slouží jako obslužná komunikace, jako zásahová cesta pro jednotky HZS a především jako pěší cesta skrz předpokládaný lesopark propojující turistické trasy a cyklostezky směřující do Hradeckých lesů. Na severní straně je druhý vstup do budovy využívaný především cyklisty přijíždějícími z Hradce a jako alternativní vstup pro ubytované hosty. Ubytovaní hosté mají také možnost využití třetího vstupu z východní strany budovy. Jeho hlavní funkcí je zásobování celého objektu. Na původním místě v západní části areálu je zachováno multifunkční hřiště, které je provozně propojeno s wellness a fitness centrem. Sportovci si zde mohou odpočinout s možností občerstvení v blízké kantýně.

Parkování je na pozemku řešeno dvěma oddělenými parkovišti umístěnými mezi stromy. Menší parkoviště lze provozně oddělit a vyčlenit k užívání pouze zaměstnanci Lesů ČR. Větší parkoviště by zároveň mělo sloužit široké veřejnosti. Mezi parkovišti je vjezd do podzemních garáží a obslužná komunikace pro zásobování jídelny a k místní čističce. Cesta zároveň umožňuje okružní průjezd autobusu z ulice Přemyslova přes náměstí před budovou a pohodlné vystoupení hostů přímo před vstupem do budovy.

Vzhledem k urbanistické nesourodosti okolní zástavby areálu byl základní tvar hlavního objemu budovy zvolen bez přímé souvislosti a návaznosti na okolní budovy s ohledem na kompaktnost, jednolitost v souvislosti s nároky na energetickou náročnost provozu. Významným prvkem je oddělení veřejně přístupného prostoru areálu a uzavřeného nádvoří přístupného pouze oprávněným návštěvníkům, které je odděleno vlastním prstencem hlavní budovy.

Administrativní budova ustupuje z ulice Přemyslova do pozadí okolních lesů a řešení klade důraz na prostranství před vlastní administrativní budovou.

Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Podlažnost budovy je ovlivněna zejména podmínkami zadání a legislativními omezením z hlediska požární ochrany.

Dřevo je z hlediska uvažovaného materiálového řešení budovy hlavním motivem, zejména ve spojitosti s budoucím uživatelem objektu Lesy České republiky. Návrh uvažuje se dřevem jako hlavním konstrukčním materiálem dřevěného skeletu, stropních konstrukcí a také vnější obálky budovy.

Předpokládá se využití nejkvalitnější části výřezů pro svislé nosné prvky budovy, další části pro lepené nosníky. Jednostranně neomítaná prkna najdou své uplatnění jako stínící prvky na fasádě budovy. Díky nepravidelnosti svislých lamel bude dosaženo organického efektu, který potlačí průmyslovou pravidelnost a přesnost.

tisknout
Investor

Lesy České republiky, s.p.

Místo stavby

Hradec Králové

Architekti projektu:

Ing.arch. ŠROM, Ing. PERUN, Ing.arch. TUČOVÁ, Ing.arch. SOUKUPOVÁ

Ing. ORÁLKOVÁ, Ing.arch. SMILEK, Bc. PROCHÁZKOVÁ