Architektura a urbanismus

UniMec II

Projekt byl navržen pro Karlovu Univerzitu v Plzni. Jeho cílem bylo urbanisticky doplnit univerzitně-nemocniční areál o Lékařskou fakultu v Plzni (univerzitní medicínské centrum II). Nová budova obsahuje komplexní zázemí pro studium a vědu, od teoretických ústavů (histologie, embryologie, lékařské chemie a biochemie, mikrobiologie, sociálního lékařství apod.) přes administrativní části, veřejné a soukromé parkování až po vlastní stravovací zázemí a sportovní halu. Hlavní architektonický záměr respektuje a doplňuje přírodní morfologické členění území svahující se k jihozápadu, ustupující boční křídla budovy tak kopírují vrstevnici a zužují se k západu, kde tímto vzniká velká parkově upravená klidová zóna. Křídla budovy jsou propojena centrální lodí, v jejímž čele se nachází hlavní vstup umocněný vertikálním rizalitem. Mohutná horizontálně členěná křídla rozpínající se kolem něj spolu se stávajícími budovami areálu dotvářejí studentské náměstí. Umístění budovy na svahu vrchu Mikulka zároveň naskýtá výhled na panorama historického centra Plzně, které je vzdálené pouhé 3 km od areálu.

 

Důležitým aspektem pro správné fungování budov a jejich blízkého okolí je prostupnost území. Rozmístění vstupů do budovy je proto uspořádáno tak, aby zde byla dobrá návaznost jak na hlavní vstup do fakulty, tak propojení s nemocnicí, návaznost na MHD, centrum Plzně a studentské koleje. Semknutost budovy umožnila vytvoření rozsáhlé parkové klidové zóny, která je určena nejen studentům, ale také občanům Plzně, kteří si tak proloží návštěvu nemocnice příjemnou procházkou.

 

Kromě ekologické úspornosti budovy byl hlavním požadavkem investora, vzhledem k předpokládanému vícezdrojovému financování, projekt rozdělit tak, aby bylo možné zvlášť realizovat jednotlivé části budovy (ústavy, menza, rektorát, sportovní hala). To je zajištěno promyšlenou etapizací výstavby.

 

tisknout
Investor

Karlova Univerzita

Místo stavby

Plzeň

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Architekti projektu:

Ing. arch. Anna SOUKUPOVÁ, Ing. arch. Jan JANOUŠEK

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Pavel BRÁZDA, Ph.D.