Dopravní stavby

Dálnice D3, stavba 0306/II Chotoviny – Tábor

Dálnice z části v nové trase, z části jako rozšíření současného stavu na dálniční profil. Stavba 0306/II Chotoviny – Tábor spojuje stavbu 0306/I s již provozovaným úsekem, který je ve funkci obchvatu Tábora, a je rozdělena do čtyř samostatných částí: Chotoviny – Stoklasná Lhota (délka 3,280 km), Stoklasná Lhota – estakáda Čekanice (dostavba levé poloviny v délce 1,019 km), estakáda Čekanice – obchvat Tábora (dostavba levé poloviny v délce 0,536 km). Ve stavbě není navržena žádná mimoúrovňová křižovatka. V části stavby mezi Stoklasnou Lhotou a mimoúrovňovou křižovatkou Čekanice je již zrealizována polovina budoucího profilu dálnice. Součástí stavby jsou mostní objekty, které zajišťují přechod biokoridorů a vodotečí pod dálnicí, křížení se silnicemi III. třídy a mimoúrovňové křížení s železniční tratí č. 220. Do stavby je zahrnuto i provizorní napojení na silnici I/3 u Chotovin. 
tisknout
Investor

ŘSD ČR

Investiční náklady

650 mil. Kč

Místo stavby

Jihočeský kraj

Zhotovitel

Strabag a.s., Colas CZ, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2000 - 2005

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Kočí