Dopravní stavby

I/6, Nové Sedlo – Sokolov, SO 205 most ev. č. 6 – 062B přes trať ČD v km 3,002

Silniční spřažený jednopolový most na rozšíření I/6 - úsek Nové Sedlo - Sokolov, demolice stávajícího mostu přes hluboký zářez trati ČD a novostavba směrově rozděleného přemostění. Celková délka mostu je 65,0 m. Ocelobetonová trámová konstrukce - dvoutrám, spřažená železobetonová deska mostovky. Nová spodní stavba a stabilizace zářezu trati ČD. 
tisknout
Investor

ŘSD ČR

Investiční náklady

58 mil. Kč

Místo stavby

komunikace I/6 Nové Sedlo – Sokolov

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s., PRAGOPROJEKT, a.s.

Realizace

2004 - 2006

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jarmila Korbelářová (Pragoprojekt a.s., ateliér Karlovy Vary)