Dopravní stavby

Kralupy nad Vltavou průtah

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího průtahu městem Kralupy nad Vltavou včetně přestaveb stávajících nevyhovujících křižovatek na okružní.

Nedílnou součástí je i návrh nového vodorovného a svislého dopravního značení v rozsahu stavby a zvýraznění přechodů pro chodce pomocí LED.

V rámci rekonstrukce průtahu je zřízen nový podchod a lávka pro pěší (před nemocnicí) vybavený novým kamerovým systémem.

Rekonstrukce zahrnuje řadu dalších vyvolaných stavebních objektů: odvodnění komunikací, úprava/ochrana tras kabel. vedení NN (VN), O2, VO, ochrana podzemních vedení NTL, STL plynovodu a horkovodu Synthos.

tisknout
Investor

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Místo stavby

Kralupy nad Vltavou – průtah

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s. - kolektiv profesních projektantů

Realizace

2014 - 2016

Hlavní inženýr projektu

Ing. Petr Jelínek