Dopravní stavby

Lávka přes ulici k Barrandovu

Architektonicky působivá konstrukce, která mezi protihlukovými stěnami vytváří pomyslnou vstupní bránu do vltavského údolí. Umožňuje bezbariérové propojení části sídliště Barrandov s novou tramvajovou tratí a svým konstrukčním pojetím harmonizuje se sousedním zastřešením zastávky. Hlavní pole lávky staticky působí jako prostorová zavěšená ocelová konstrukce s jedním trámem tvořeným zakřivenou trubkou průřezu 762 mm. Trám délky 45 m směrově esovitého tvaru je zavěšen na dva příhradové pylony výšky 14 m. Uvnitř nosné konstrukce jsou osazeny dva dynamické tlumiče kmitání, které zvyšují komfort pěšího provozu. Založení je navrženo vesměs jako hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Na ocelovou část lávky navazují železobetonové rampy a schodiště. 
tisknout
Investor

Metroprojekt Praha a.s.

Investiční náklady

37 mil. Kč

Místo stavby

Praha

Zhotovitel

Metrostav a.s.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s., METROPROJEKT Praha a.s

Realizace

2005 - 2006

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Patrik Kotas (Ateliér designu a architektury)

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Schindler