Dopravní stavby

Lávka pro pěší přes D8 - \"Kočičí oči\"

SO A260 Lávka pro pěší přes D8 v km 83,344
Lávka pro pěší je navržena jako ocelový spojitý nosník o třech polích. Nosnou konstrukci tvoří Vierendelův trám proměnné výšky. Rozpětí hlavních nosníků je 24,75 + 43,50 + 24,75 m. Statická výška trámu se pohybuje od 0,4 m nad opěrami a ve středu centrálního pole až do 5,4m nad pilíři. Pilíře jsou železobetonové, opěry krabicové železobetonové. Založení je plošné.
tisknout
Investor

ŘSD ČR

Investiční náklady

30 mil. Kč

Místo stavby

Trmice – Knínice, Ústecký kraj

Zhotovitel

JHP spol. s r.o.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2005 - 2007

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Iveta Torkoniaková

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Kočí