Dopravní stavby

Lávka pro pěší přes přeložku Žižkovy ulice v Trmicích, D 0807/I SO A252

Lávka pro pěší je navržena jako spojitý nosník z předpjatého betonu, rozdělený do dvou částí. V první části převádí stezku pro pěší přes přeložku Žižkovy ulice. Tato část je konstrukčně řešena jako zavěšená monolitická spojitá předepnutá betonová deska. Zavěšení ocelovými lany je zajištěno z pylonu situovaného na trmické straně přeložky Žižkovy ulice. Konstrukce je na ústecké straně zalomena a vetknuta do monolitického pilíře. Dále je podepřena jako spojitý, podélně předepnutý nosník o třech polích. Pylon vysoký 17,0 m, celková délka přemostění 119,0 m, volná šířka 4,0 m. Založení hlubinné... 
tisknout
Investor

ŘSD ČR, závod Praha

Investiční náklady

30 mil. Kč

Místo stavby

Trmice – Knínice, Ústecký kraj

Zhotovitel

Stavby silnic a železnic a.s.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2005 - 2006

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Petr Šafránek

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Kočí, Ing. Vít Havlíček