Dopravní stavby

Lávka u Strakonického hradu

Stavba „Lávka u Strakonického hradu“ je vyvolána potřebou propojení centra města Strakonic s historicky cenným územím okolí Strakonického hradu. Objekt lávky (SO 01) je hlavním objektem stavby.

Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové rozkročené pylony, na nichž je zavěšená mostovka svařená z válcovaných profilů. Nosná i kotevní lana jsou uložena v polyetylenových trubkách. Mostnice jsou dřevěné.

Charakteristika mostu: Visutý most na pozemní komunikaci přes řeku, o třech otvorech,  jednopodlažní se spodní mostovkou, nepohyblivý, trvalý, výškově zakřivený, kolmý, s normovanou zatížitelností, nemasivní, otevřeně uspořádaný, s omezenou volnou výškou

Délka přemostění : 83,00 m

Délka mostu : 109,40 m

Délka nosné konstrukce : 96,25 m

Šířka mostu : 5,42 m

Výška mostu nad řekou : 5,22 m

tisknout
Investor

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Místo stavby

Lávka u Strakonického hradu, SO 01 – Lávka přes Otavu

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s. - kolektiv profesních projektantů

Realizace

2008 - 2009

Hlavní inženýr projektu

Ing. Radek Křupka