Dopravní stavby

Přeložka silnice I/6 Praha – Pavlov

Jedná se o mimořádně složitou stavbu rychlostní komunikace R6 v blízkosti hlavního města u letiště Ruzyně. Spadá do návrhové kategorie R 24,5/120, délka stavby je 10,550 km. Součástí projektu je nová mimoúrovňová křižovatka, úprava MÚK v oblasti napojení na MÚK Řepy, dvě tunelové stoky pro odvedení dešťových vod (niveleta je kvůli letišti stlačena pod současný terén) a 11 mostních objektů. Neobvykle vysoký celkový počet stavebních objektů (110) je způsoben i množstvím přeložek inženýrských sítí všeho druhu. Komplikované je propojení projektu R6 s výhledovým přemostěním pro letištní dráhu, jejíž příprava je oproti R6 značně opožděna. Původní dokumentace je doplněna o spodní části konstrukce budoucího přemostění - tunelu (změna stavebního povolení) a dokumentace se změnila i v prostoru plánované MÚK Hostivice. Dále také proběhla řada úprav oproti DSP v oblasti inženýrských sítí, jejichž stav se dynamicky mění. Stavba měla výjimečné nároky na celkovou koordinaci.. 
tisknout
Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo stavby

katastrální území Praha – Ruzyně, Hostivice, Litovice, Jeneč, Dobrovíz, Hostouň a Pavlov

Zhotovitel

IMOS Brno a.s.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2004 - 2009

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Kočí, Ing. Viliam Stančík, Ing. Martin Vejsada