Dopravní stavby

Přeložka silnice I/7, I. etapa, Chomutov – Křimov včetně estakády v km 0,640 - 1,135

Jedná se o 6,78 km dlouhou stavbu komunikace první třídy. V celé délce komunikace je dělený čtyřpruh se dvěma únikovými zónami a jednou mimoúrovňovou křižovatkou. Stavba se vyskytuje v horském území a její součástí jsou dva mosty dlouhé 495 m a 332 m s řadou dalších mostních objektů, opěrných zdí, velkým počtem přeložek silnic a cest včetně objektů řešících odvodnění, přeložky sítí, protihluková opatření apod. Most pro silnici I/7 přes komerční areál v Nových Spořicích, potok Hačka a přes trať ČD. Most je navržen jako spojitý nosník o třinácti polích 30,0 + 11 x 39,5 + 30,0 m, celkové délky 496,2 m. V příčném směru je konstrukce rozdělena na dva samostatné trámové mosty. 
tisknout
Investor

ŘSD ČR

Investiční náklady

3 950 mil. Kč

Místo stavby

Chomutov – Křimov, Ústecký kraj

Zhotovitel

Sdružení Chomutov - Křimov

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2004 - 2007

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Kočí, Ing. Pavel Louda