Dopravní stavby

Rekonstrukce mostu přes Vltavu II/608 Veltrusy, most ev. č. 608-009

Jedná se o rekonstrukci mostu o čtyřech polích (29,90 + 70,000 + 54,25 + 54,15), který převádí komunikaci II/608 přes řeku Vltavu a přes vodácký kanál, který je od hlavního toku oddělen ostrovem. V krajních polích na levém i pravém břehu podcházejí most místní komunikace; inženýrské sítě v blízkosti mostu nebyly dotčeny. Základním požadavkem rekonstrukce bylo zachování stávající nosné konstrukce - monolitického spojitého nosníku truhlíkového průřezu z předpjatého betonu. Kromě rekonstrukce mostovky, došlo k sanaci ložisek, betonových konstrukcí pasivací výztuže, reprofilací a sanačními nátěry, dále se provedla úprava tvaru závěrných zídek u opěr a osazení nosných dilatačních závěrů, injektáž trhlin, dobetonování otvorů apod. Ocelové konstrukce byly upraveny metalizací a nátěrem. Délka mostu je 227 m, šířka 13,60 m, výška mostu nad terénem 16 m, úhel křížení 90g. 
tisknout
Investor

Středočeský kraj

Investiční náklady

85 mil. Kč

Místo stavby

silnice II/608, Středočeský kraj

Zhotovitel

SaM a.s., Česká Lípa

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2004 - 2006

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Václav Mach