Dopravní stavby

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 Lahovice – Slivenec

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je umístěn do zastavěného území městských částí Prahy 4 a Prahy 13 a je navržen jako čtyřpruhová, směrově rozdělená rychlostní komunikace v kategorii R 27,5/100. Celková délka komunikací stavby 514 je 8,450 km. Kromě hlavní trasy jsou součástí stavby i 2 mimoúrovňové křižovatky, 17 mostních objektů, jeden dvoupruhový a jeden třípruhový tunel (oba délky 1,600 km), opěrné a protihlukové zdi, přeložky a úpravy místních komunikací, objekty středové kanalizace a sedimentačních nádrží, množství přeložek inženýrských sítí (vodovody, vodoteče, elektrická vedení VVN, VN, NN, sdělovací kabely), demolice zasažených pozemních objektů, vegetační úpravy a rekultivace. Úsek stavby zpracovaný VPÚ DECO PRAHA a. s. začíná na rozhraní severního tunelového portálu a končí před mimoúrovňovou křižovatkou Slivenec (MÚK Slivenec), která je součástí stavby 515 Slivenec - Třebonice. Celková délka hlavní trasy (SO 102) činí 2,300 km. 
tisknout
Investor

ŘSD ČR

Investiční náklady

11,6 mld.

Místo stavby

Praha

Zhotovitel

STRABAG a. s.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s., SUDOP PRAHA a.s. a METROPROJEKT Praha a.s. – ve sdružení

Realizace

2006 - 2010

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Hana Staňková