Dopravní stavby

Türkova II, Pod Chodovem, Agip

První stavba zahrnuje rekonstrukci stávající vozovky mezi křižovatkou Türkova x Pod Chodovem x Mírového hnutí (velký kruhový objezd) v celkové délce 537 m, vlastní úpravu křižovatky a křižovatky Ryšavého x Augustinova a Ryšavého x Dědinova. V rámci úpravy ul. Pod Chodovem bylo provedeno rozšíření vozovky a úprava povrchu (nové obrusné vrstvy), vybudování 2 autobusových zastávek, 2 nových opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí. Součástí je též rekonstrukce dešťové kanalizace a sadové úpravy. Druhá stavba obsahuje úpravy v prostoru bezprostředně navazujícím na stávající ČSPH Agip mezi ul. Pod Chodovem a Spořilovskou spojkou ve směru do centra. Rovněž zahrnuje propojení ul. 5.května a ul. Pod Chodovem, připojení ul. Pod Chodovem na nájezd a napojení ČSPH Agip. Součástí projektu jsou také opěrné zdi při připojení ul. 5. května s ul. Pod Chodovem, 2 mostní objekty, nové VO, přeložky kabelů VO a NN a související vybavení ČSPH Agip.. 
tisknout
Investor

Hl. m. Praha, Bovis Lend Lease, a.s.

Investiční náklady

170 mil. Kč

Místo stavby

Praha

Zhotovitel

PSVS, a.s.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s

Realizace

2004 - 2005

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Petr Jelínek