Pozemní stavby

Biocev

Biotechnologické a biomedické centrum Akadamie věd a Univerzity Karlovy se zabývá výzkumným programem v oborech funkční genetiky, buněčné biologie a virologie, strukturní biologie a proteinového inženýrství, biomateriálů a tkáňového inženýrství, vývojem léčebných a diagnostických prostupů. Investorem akce je Ústav molekulární genetiky AV ČR. Výše investice celé akce činila 2,3 mld. Kč. Projekční práce na tomto projektu byly prováděny společně se společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín.
tisknout