Pozemní stavby

IKEM – dostavba kardiocentra, Vídeňská 1958/9, Praha 4 – Krč

V souvislosti s realizací novostavby byly provedeny úpravy energocentra, lékárny, centrálního příjmu pacientů a operačního sálu, zřízení šaten, dostavba jídelny a úpravy již realizovaných částí stavby na současné platné požární předpisy. V další fázi došlo k dostavbě, která zahrnuje objekty laboratorní, lůžkové a lékařský komplement. Dále pak úpravy spojovacího objektu a úpravy stávajících objektů, na které se dostavba napojuje. V poslední fázi byl proveden objekt magnetické rezonance včetně přípojky NN, úpravy trafostanice, komunikace a terénních úprav. Instalován byl magnet AVANTO 1,5 T a TRIO 3 T včetně navazující technologie. Objekt Magnetické rezonance tvoří samostatnou část komplexu, která je provozně a energeticky navázána na vstupní část komplexu. Celá akce proběhla za provozu nemocnice. 
tisknout
Investor

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4

Investiční náklady

2 300 mil. Kč

Místo stavby

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Zhotovitel

Metrostav a.s., divize 9, VCES a.s.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

1997 - 2007

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Miloš Kuthan

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jaromír Šišma