Pozemní stavby

Modernizace budovy Úřadu městské části Praha 6

Projekt řeší rekonstrukci budovy č.p. 601, užívané Úřadem městské části Praha 6, postavené v letech 1926 až 1928. Budova je umístěna v památkové zóně Dejvice-Bubeneč-Holešovice. V rámci rekonstrukce je navržen ústřední reprezentativní prostor celého úřadu - vstupní hala pro veřejnost s nabídkou základních služeb. Vstupní hala stejně jako celý objekt je řešena bezbariérově. Zvýšení kapacity objektu je zajištěno novým dispozičním řešením s variabilním uspořádáním pracovišť a dvorní přístavbou přiléhající k jihovýchodnímu křídlu stávající budovy. Pro zvýšení statické stability objektu je navrženo zesílení základů a výměna stávajících dřevěných stropů za stropy z ocelových válcovaných nosníků s vloženými žb. deskami, což zároveň umožňuje zvýšení prostupnosti nosných konstrukcí pro nové rozvody instalací. Ve vnitrobloku je navrženo podzemní parkoviště. Vzhled uličních fasád je obnoven v původním členění a barevnosti dle stavebně historického průzkumu. 
tisknout
Investor

Městská část Praha 6

Místo stavby

Praha 6

Zhotovitel

KONSTRUKTIVA Branco a.s.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s

Realizace

2007 - 2010

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Zdeněk Žilka

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Vladimír Pospíšil, Ing. Bohdan Kasper