Pozemní stavby

Nové ústředí ČSOB, Radlická, Praha 5

Budova nového ústředí ČSOB Group
Budova nového ústředí ČSOB Group je univerzální administrativní budovou s malým podílem externích návštěvníků a vysokými nároky na flexibilitu 2 400 kancelářských pracovišť. Jedná se o budovu se čtyřmi nadzemními a třemi podzemními podlažími. Na střechách jsou umístěny nezbytné technologie pro zajištění vnitřního prostředí budovy a zejména pobytové zelené plochy pro zaměstnance. Budova je postavena přímo nad stanicí metra Radlická, kterou v podzemních podlažích obkročuje mostní konstrukcí. Budova je vybavena veškerými zařízeními TZB pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí i světelné pohody. Stavba získala v červenci 2008 zlatý certifikát v mezinárodně uznávaném hodnocení ohleduplnosti k životnímu prostředí LEED. 
tisknout
Investor

Centrum Radlická a.s.

Investiční náklady

1,9 mld. Kč

Místo stavby

Radlická, Praha 5

Zhotovitel

Skanska CZ a.s.

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2004 - 2007

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Josef Pleskot

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. arch. Luděk Přenosil