Pozemní stavby

OS Most, nová soudní budova

Předmětem projektu je novostavba objektu Okresního soudu v Mostě. V areálu budou umístěny tři samostatné instituce, a to Okresní soud v Mostě, Okresní státní zastupitelství Most a probační a mediační služba. Provoz budovy bude mít administrativně správní charakter. Objekt nové soudní budovy je pojat jako kompaktní budova tvaru U, má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží přičemž čtvrté podlaží je již jen nad částí půdorysu objektu. Součástí stavby je také řešení všech potřebných návazností na dopravní a technickou infrastrukturu města Mostu. 
tisknout
Investor

Česká republika – Okresní soud v Mostě

Investiční náklady

466 mil. Kč

Místo stavby

Most

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s

Realizace

2006 - 2008

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Milan Kužel

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Tomáš Jakubal, Ing. Vladimír Hornych