Pozemní stavby

Polyfunkční objekt HK – Mileta – objekt „C“

Polyfunkční objekt o čtyřech podlažích, kde přízemí je řešeno převážně jako zpevněné plocha určená ke stání automobilů, dále jako technický prostor určený k zásobování a prostory určené ke vstupu do jednotlivých částí objektu. Ve 2.NP jsou navrženy plochy obchodu a služeb ve 3 a 4NP pak administrativní část (kanceláře a jednací místnosti se zázemím – není součástí projektu). Materiálově je objekt řešen jako železobetonový skelet opláštěný vertikálními plechy v kombinaci barev světle a tmavě šedé a betonovými sendvičovými panely. Okenní výplně jsou navrženy hliníkové v barvě šedé. Střecha objektu je navržena s krytinou folie a nad krytou zpevněnou plochou v místě zásobování  a nad větší částí plochy pro obchody a služeb je „zelená“ extenzivní vegetační skladba s vegetací nenáročnou na vlhkost.

tisknout
Investor

Kaufland Česká republika v.o.s.

Investiční náklady

145 mil. Kč

Místo stavby

Hradec Králové

Zhotovitel

Probíhá výběrové řízení

Projektant

VPU DECO Praha a.s.