Pozemní stavby

Rehabilitace parku Flemingovo náměstí

Park na Flemingově náměstí je situován poblíž centra Dejvic v návaznosti na komplex technických vysokých škol severozápadně od Vítězného náměstí.

Park svým symetrickým řešením a alejemi stromů podtrhuje význam rovněž symetrické hlavní budovy ÚOCHB AV ČR, v.v.i., přičemž centrální pěší parková cesta příchozího směruje přímo k hlavnímu vstupu. Tato hodnota parku je v projektu respektována a podtržena navrhovaným doplněním alejí vzácných dubů letních (forma pyramidální) ve střední části parku a vysazením řad platanů (rovněž pyramidální formy) po jeho obvodu. Od centra parku je směrem k hlavnímu vstupu do ústavu navržen lineární vodní prvek jako vodící linie i jako element zpříjemňující atmosféru parku zejména v letních měsících.

Nedílnou součástí vodního prvku je výtvarné dílo „Rezavé květy“ Čestmíra Sušky. Centrální objekt je uměleckým odkazem k industriálním prvkům využívaným v interiéru i exteriéru ústavu. Kulovité objekty „plovoucí“ po vodní hladině, „které vypadly“ z centrálního objektu, pak směřují příchozího k hlavnímu vstupu do ústavu.

K příjemnější atmosféře parku nepochybně přispěje kromě zeleně a centrálního objektu s vodním prvkem výměna současného mobiliáře (laviček, odpadkových košů), vyměněné a nově rozmístěné stožáry veřejného osvětlení a kompletní náhrada silně poškozeného asfaltového povrchu za povrch z velkoformátové betonové dlažby ve střední části parku a kamennou dlažbu – pražskou mozaiku na frekventovanějších chodnících na jeho obvodu a před průčelím ústavu. 
tisknout
Investor

Městská část Praha 6, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Místo stavby

Flemingovo náměstí, Praha 6 - Dejvice

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2013

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Ivan ŠROM