Pozemní stavby

Rekonstrukce a dostavba areálu ÚOCHB AV ČR - budova biochemie

Probíhající rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i. řeší kompletní přestavbu a technologickou modernizaci stávajících budov a doplnění areálu o nové objekty s cílem vytvořit přehledný, logicky rozčleněný komplex ÚOCHB v souladu s požadavky na potřeby soudobého špičkového vědeckého pracoviště. Referencí je budova biochemických laboratoří v severní části areálu, kompletně rekonstruovaná a slavnostně otevřená za účasti předsedy Akademie věd ČR dne 1.9.2011. 
tisknout
Investor

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Místo stavby

Flemingovo náměstí 2, Praha 6 - Dejvice

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2007 - 2011

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Ivan ŠROM, Ing. arch. Kateřina MAŠKOVÁ