Pozemní stavby

Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu ÚOCHB AV ČR

Probíhající rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i. řeší kompletní přestavbu a technologickou modernizaci stávajících budov a doplnění areálu o nové objekty s cílem vytvořit přehledný, logicky rozčleněný komplex ÚOCHB v souladu s požadavky na potřeby soudobého špičkového vědeckého pracoviště.

Na dokončenou budovu biochemie navazuje projekt kompletní rekonstrukce hlavní historické budovy na Flemingově náměstí od architektů Josefa Záruby - Pfeffermanna a Jana Zázvorky, projekt nové laboratorní budovy v centru areálu a projekty obnovy všech areálových inženýrských sítí včetně návrhu komunikací a sadovnických úprav. Navrhovaná budova laboratoří organické chemie svým „organickým“ konceptem sférického trojúhelníku odkazuje na své hlavní funkční zaměření. 
tisknout
Investor

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Místo stavby

Flemingovo náměstí 2, Praha 6 - Dejvice

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Realizace

2007 - 2016

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Ivan ŠROM, Ing. arch. Kateřina MAŠKOVÁ