Pozemní stavby

Rekonstrukce areálu HZS Ostrava

Část areálu SŽĎC, s.o. v Ostravě, která slouží převážně jednotce požární ochrany (JPO) hasičského záchranného sboru (HZS) SŽDC, s.o.. Hlavní administrativní budova bude po rekonstrukci obvodového pláště a střechy a vnitřním dispozičním úpravám sloužit nadále jako administrativní a ostatní zázemí JPO. Objekt garáží požární techniky bude sloužit k parkování vozidel požární techniky JPO s krajním boxem stavebně uzpůsobeným pro ruční mytí těchto vozidel. Ostatní objekty jsou přímo stavebně navazující na hlavní budovu a objekt garáží a nebo jsou navrženy z důvodu zlepšení podmínek v areálu (parkování, ochrana areálu atd.). Bude také přeložena část vodovodu v délce cca 60m jižně od stávajícího zděného oplocení a v rámci ochranného pásma vodovodu dojde k úpravě části tohoto oplocení.

tisknout
Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Investiční náklady

76,871 mil. Kč

Místo stavby

Ostrava – Přívoz

Projektant

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. + VPU DECO Praha a.s.