Pozemní stavby

Tělocvična ZŠ

Investorem akce je Obec Dolní Břežany.

Výstavba sportovní haly je největší investiční akcí obce, díky které získává břežanská škola nové prostory na výuku tělocviku. Halu budou pro svou činnost využívat také místní sportovní kluby, veřejnosti bude sloužit na rekreační sport.

Vlastní hala je řešena účelně, prostory jsou navrženy tak, aby umožnily různé režimy využití, prostor haly je možné členit, rozdělit na více částí, pomocí elektricky ovládaných rolet. V interiéru je využit unikátní systém denního osvětlení světlovody. Součástí objektu je sportovní vybavení pro školní výuku, elektricky sklopné koše na basketbal. Hala je ozvučena a disponuje velkoplošnou obrazovkou. Počítáno je také s komfortním zázemím, které zahrnuje šatny s umývárnami a kabinety pro učitele.

Celkové náklady projektu, včetně nákupu pozemků a projektové přípravy, dosáhly výše 113 mil. Kč.

tisknout