Pozemní stavby

Výstavba páteřního radaru protivzdušné obrany Nepolisy 2WI 2204

Vybudované středisko radiolokačního průzkumu je nedílnou součástí vzdušných sil Armády ČR. Je vybaveno moderními technologiemi, které umožňují plnit úkoly obrany vzdušného prostoruvyplývající z členství ČR v NATO. Mezinárodní společný projekt ve spolupráci s NC3A (Agentura NATO pro konzultace, velení a řízení). Spolufinancováno z NSIP (Program bezpečnostních investic NATO). Investici charakterizuje výstavba rozhodujícího stavebního objektu - radarové věže. Objekt zajišťuje požadované technické, provozní a bezpečnostní zázemí pro osazenou radiolokační a spojovou technologii včetně nezbytných opatření k zajištění potřebných vnějších podmínek v areálu i mimo něj (hygiena elektromagnetického záření, hluk, imise). V rámci technologie dodané zastřešení objektu tvoří specielní prostorová samonosná laminátová konstrukce tzv. radom. Objekt je řešen pro nepřetržitý směnný provoz včetně zadaného rozsahu autonomního provozu. 
tisknout
Investor

Česká republika, Ministerstvo obrany, Úřad strategických projektů infrastruktury

Zhotovitel

Hochtief CZ a.s.

Realizace

2001 - 2004

HL. INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jan Brabenec