Technický dozor

Výkon TDI - Revitalizace sídlištních vnitrobloků Městské části Praha 13

Zajištění TDI při akci revitalizace sídlištních vnitrobloků, součástí jsou bourací práce, stavební práce, budování cestní sítě, opěrných zídek a schodišť, instalace herních prvků a mobiliáře, terénní úpravy a výsadby.
tisknout
Investor

Městská část Praha 13

Místo stavby

Praha 13 - Stodůlky

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Realizace

2009