Zeměměřické středisko

Dálnice D3 – stavba 0305/II, 0306/I, 0306/II a obchvat Tábora – výkon funkce ÚOZI

Zeměměřické středisko zajišťovalo v letech 2001 až 2011 výkon funkce ÚOZI pro objednatele ŘSD ČR závod Praha. Předmětem geodetických činností bylo vybudování vytyčovacích sítí trasy a mikrosítí mostů. Během stavby byla prováděna kontrolní činnost provedených stavebních prací a sledování svislých posunů mostů. U přesypaného mostu SO 204 v km 71,398 byly sledovány vodorovné posuny metodou měření délek konvergenčním pásmem. Byly zpracovány geometrické plány po stavbě a geometrické plány na věcná břemena inženýrských sítí. Byly zpracovány digitální základní mapy jednotlivých úseků dálnice a havarijní odtokové plány. 
tisknout