Zeměměřické středisko

Silniční okruh kolem Prahy – stavba 514/III Lochkov – Slivenec - výkon funkce ÚOZI

Zeměměřické středisko zajišťovalo v letech 2007 až 2011 výkon funkce ÚOZI pro objednatele ŘSD ČR závod Praha. Předmětem geodetických činností bylo vybudování vytyčovací sítě trasy a mikrosítí mostů. Během stavby byla prováděna kontrolní činnost provedených stavebních prací a sledování svislých posunů mostů. Byly zpracovány geometrické plány po stavbě a geometrické plány na věcná břemena inženýrských sítí. Byla zpracována digitální základní mapa dálnice a havarijní odtokové plány. 
tisknout