ATELIÉR ARCHITEKTURY A URBANISMU

Jsme mladý ateliér založený roku 2016, který vznikl jako odnož ateliéru pozemních staveb oddělením původních architektů. Díky zkušenostem a úzké spolupráci s inženýry a profesemi z pozemního ateliéru jsou naše projekty koordinované již od počátku studie a tudíž i proveditelné v dalších navazujících fázích projektu včetně realizace.

V našem týmu se prolíná několik generací architektů od zkušených architektů s letitou praxí po mladé inovativní kolegy, kteří se nedrží při zemi a mohou se pochlubit rozmanitými návrhy od menších architektonických děl až po velké komplexní celky.

Věnujeme se designu interiérů, návrhu rodinných/bytových domů, administrativních, školských, občanských a průmyslových staveb, nemocnic, ale i návrhu velkých urbanistických celků a mnohému dalšímu. Členové našeho týmu mají různorodé zájmy a jako takoví zaujímají více přístupů k řešení architektonického návrhu, kdy si klient vybere vždy ten nejlepší.

Architektura nás baví, rádi tvoříme a největší radost máme, když se v domech navržených od nás cítíte dobře!


Kolektiv architektů
Ing. arch. Jan JANOUŠEK Ing. arch. Anna SOUKUPOVÁ
Ing. Petr PERUN Ing. arch. Tereza TUČOVÁ
Ing. Regína ORÁLKOVÁ Ing. arch. Ivan ŠROM
Ing. arch. Kateřina MAŠKOVÁ Ing. arch. Petr BARCHÁNEK
   

Ateliér pozemních staveb

Profese
Stavební řešení a statika
Geotechnika
Zásady organizace výstavby
Vzduchotechnika
Vytápění a chlazení
Zdravotně technické instalace
Rozvody slabo/silnoproudu
Inženýrské sítě
Propočty, rozpočty a kalkulace

Ateliér dopravních staveb

Profese
Silniční a dálniční stavby
Mosty
Inženýrské konstrukce
Vodohospodářské stavby a konstrukce
Geotechnika
Rozpočty a kalkulace
Investiční záměry, HDM4
Ověření průjezdu vozidel 2D a 3D
Ověření průjezdu atypických souprav a letadel dle požadavků zákazníka
Pasporty vozovek, silničního vybavení

Zeměměřické středisko

Profese
Výkon funkce ÚOZI
Zpracování geometrických plánů

Středisko inženýrské činnosti

Profese
Inženýrská činnost
Technická asistence
Projekt management
Cost management
Tender management

Středisko technických dozorů

Profese
Technický dozor investora
Koordinátor BOZ a PO
Kontrola dodržování BOZP a PO na stavbě

Copycentrum

Tisk - černobílý i barevný A5 - A0
Kopírování - černobílé i barevné A5 - A0
Skenování - černobílé i barevné A4 - A0
Laminování - do formátu A3
Vazby - termo, plastová i drátěná kroužková vazba