• Administrativní budovy :

O NÁS

VPÚ DECO PRAHA a.s. vznikla v roce 1993 privatizací Vojenského projektového ústavu Praha, založeného v roce 1951. Společnost představuje projektový celek, který se zaměřuje na komplexní předprojektovou a projektovou činnost ve výstavbě, technické a energetické poradenství ve
stavebnictví a činnost koordinátorů BOZP ve stavebnictví a inženýrskou a konzultační činnost spojenou s realizací pozemních staveb.

Od 28.2.2022 jsme členy Hospodářské komory České republiky

Zjistit více
157 PROJEKTŮ 86 KLIENTŮ 924 NÁVRHŮ 13 OCENĚNÍ

PROFIL SPOLEČNOSTI

VPÚ DECO PRAHA a.s. vznikla v roce 1993 privatizací Vojenského projektového ústavu Praha, založeného v roce 1951. Společnost představuje projektový celek, který se zaměřuje na komplexní předprojektovou a projektovou činnost ve výstavbě, technické a energetické poradenství ve stavebnictví a činnost koordinátorů BOZP ve stavebnictví a inženýrskou a konzultační činnost spojenou s realizací pozemních staveb.

Specializace projektantů optimálně odpovídá vnitřní koncepci pracoviště a společnost je schopna vyhovět potřebám zákazníka od prvotního záměru přes předání díla až ke kolaudaci a následnému užívání stavby. Na principu maximální profesní soběstačnosti se v rozhodujících profesích obejde bez externí kooperace.

Počet zaměstnanců akciové společnosti se pohybuje okolo 45 zaměstnanců, jejichž odbornost charakterizuje 21 osvědčení o autorizaci Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Českou komorou architektů (ČKA).

Účel a cíle politiky kvality, environmentální politiky, politiky BOZP

STRATEGIE A POLITIKA SPOLEČNOSTI

Úroveň kvality dokončeného díla má v projektové činnosti mimořádnou závažnost, mnohonásobně převyšující význam úrovně kvality v jiných oborech. Projekt jako výsledek projektové činnosti má svou hodnotu vložené práce, která je však jen malým zlomkem hodnoty budoucí realizace stavby. Provozní a estetická kvalita stavby je podmíněna především vysokou úrovní kvality projektu, druhotně potom i úrovní kvality realizačních – stavebních a kompletačních prací. Nekvalitní dílo (projekt) znehodnocuje ve svých důsledcích rovněž dobrou pověst společnosti, tím snižuje i zájem zákazníků o její služby s důsledkem snížení efektu hospodářských výsledků.

Vize společnosti a zejména jejího vedení je zajišťovat co nejvyšší požadovanou úroveň kvality produktů a služeb všemi dosažitelnými způsoby, zvláště pak těmi, které jsou doporučeny jako výsledek mezinárodních zkušeností a požadovány v ustanoveních příslušných ČSN EN ISO norem.

Na vizi navazují strategické záměry společnosti, které jsou konkretizovány ve formě měřitelných cílů pro jednotlivé oblasti činnosti společnosti. Stanovené cíle jsou naplňovány prostřednictvím plánů společnosti a konkrétních úkolů pro jednotlivé oblasti činnosti společnosti.

Politika společnosti spočívá v úsilí a schopnosti naplňovat všechna očekávání, vyjádřená vizí společnosti. Společnost buduje a rozvíjí vysokou úroveň kvality produktů a služeb jak pro své zákazníky, tak pro zaměstnance a ostatní zainteresované strany.

Hlavním měřítkem dosažené úrovně kvality ve všech oblastech činnosti je pro společnost míra naplnění těchto očekávání zajištěním především:

  • vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb, které naplňují požadavky zákazníků;
  • stability společnosti na trhu;
  • systematickým zvyšováním kvalifikace zaměstnanců;
  • omezování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP a PO implementací postupů obsažených ve směrnici SM-16 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • prevence vzniku úrazů a poškození zdraví implementací postupů obsažených ve směrnici SM-16 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • splnění stanovených cílů a programů;
  • zlepšováním a preventivní ochranou životního prostředí implementací postupů obsažených ve směrnici SM-15 Ochrana životního prostředí – EMS;
  • dodržování platné legislativy a jiných požadavků zainteresovaných stran;
  • trvalého zlepšování integrovaného systému managementu tj. systému managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.