• Administrativní budovy :

AKTUALITY

Zjistit více

Multifunkční sportovní aréna Pardubice
soutěžní návrh

Byla zahájena výstavba nového depozitáře
Národní knihovny v Praze

V pátek 26. 4. 2024 proběhlo slavnostní zahájení výstavby nového depozitáře Národní knihovny v Praze.
Poklepání na základní kámen proběhlo za účasti ministra kultury Mgr. Martina Baxy, zástupců vedení NK ČR a generálního projektanta VPÚ DECO PRAHA a.s. – architekta stavby Ing. arch. Jana Janouška a člena představenstva Ing. Lubora Hoďánka, MBA.
Do nové budovy se přestěhují novodobé fondy a Fond 19. st.
Celkem se zde bude nacházet až 74 000 bm knih, tj. přibližně prostor pro 3 miliony svazků různých formátů včetně map, novin a plakátů. Součástí bude i specializovaná studovna pro studium speciálních dokumentů – map, plakátů, pohlednic, grafik a jiných, čímž se i zvýší přístupnost sbírek knihovny.
Poklepání na základní kámen, zdroj NKP (zleva: Lubor Hoďánek, Jan Janoušek, Martin Baxa, Tomáš Foltýn a Vít Koláček)

Stavba roku 2023 – LF UK v Plzni

Nominaci na titul Stavba roku 2023 Lékařské fakulty v Plzni se podařilo proměnit v titul.
Nyní se tak budova Lékařské fakulty UK v Plzni může pyšnit titulem Stavba roku 2023.
Slavnostní vyhlášení titulů proběhlo v pražském Rudolfinu 24. 11. 2023.
Veliké díky patří všem, kteří se na zrodu této stavby podíleli a to především našim kolegům architektům a projektantům. Ti navrhli nejen funkční, ale i příjemný dům, kde se technologie prolíná s moderní jednoduchou architekturou obohacenou o prvky hravosti typické právě pro školy.
Studentům, pedagogům a dalším zaměstnancům školy přejeme, ať se jim v nové budově líbí a prožijí zde pěkné chvíle ať už studentské či pracovní.

Obnova fasády bubenečské třetí Petschkovy vily

V loňském roce byla provedena kompletní obnova vnějšího fasádního pláště cenné budovy takzvané třetí Petschkovy vily adaptované na Muzeum literatury. V rámci generální rekonstrukce objektu zahrnující obnovu fasády byly použity výrobky společnosti KEIMFARBEN.
Zpravodaj:
https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/tipy-a-inspirace/obnova-fasady-bubenecske-treti-petschkovy-vily/6669/?utm_source=e-mailový

V úterý 8.11.2022  se u příležitosti 77. výročí založení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni konalo slavnostní zahájení provozu nového kampusu. Vše za účasti našeho pana ředitele a kolegů architektů/projektantů VPÚ DECO PRAHA a.s., kteří měli projekt na starosti.
Ohlasy:
https://lnkd.in/eqXhrg5Q
https://lnkd.in/ew6yzXmT
https://lnkd.in/ek8zyiYA
https://lnkd.in/ektFdUY9
https://lnkd.in/erxpp-Rv
https://lnkd.in/emkKRKTJ

Začala rekonstrukce Průmyslového paláce

Na začátku roku začala rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce.
Proběhla demolice podsklepené části levého požárem zničeného křídla a betostánků za pravým stávajícím křídlem. Je provedené částečné zajištění stavební jámy, piloty a provádějí se vrty pro tepelné čerpadlo. Stále probíhá překládání inženýrských sítí.
Ve střední hale a pravém křídle se postupně odkrývají jednotlivé konstrukce stavby, probíhá aktualizace projektu dle závěru doplňujících průzkumů.
Byla snesena centrální věž ze střední haly.
Stávající ocelové konstrukce bude nutné po zpřístupnění otryskat, sanovat zkorodované části a po nutném statickém zesílení natřít.

Aktualizace Unimec II

Zkolaudováno – UNIMEC II
Na začátku léta proběhla kolaudace Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Nová škola mohutně vyčnívá nad městem a svojí výraznou černobílou keramickou fasádou o sobě dává vědět už od příjezdu z centra. Oproti poměrně přísnému vnějšku s jasně vyčnívajícím vstupem se uvnitř rozehraje barvami postupujícími vzhůru po jednotlivých podlažích vítajících k návštěvě.
Během letních prázdnin v budově probíhá stěhování, zaměstnanci se postupně „zabydlují“ a vše se připravuje tak, aby se na fakultě mohl zahájit nový akademický rok 2022/23.
Tímto přejeme všem zaměstnancům a studentům, ať se jim zde líbí a práce a učení jim jde od ruky.