• Administrativní budovy :

Rekonstrukce historické budovy Národního Muzea a stavba spojovací chodby

Nominace na titul v Soutěži Stavba roku 2019
Cena Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2019
stavbaroku.cz

Opera Historica 2019
architectureweek.cz

Autor: VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. arch. Zdeněk Žilka
Projektant: Sdružení Národní Muzeum
Investor: Národní Muzeum
Dodavatel: Sdružení M-P-I Národní Muzeum
Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

German Design Award – Special Mention – 2019 

https://www.german-design-award.com/ 

Autor: VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. arch. Kateřina Mašková, Ing. arch. Ivan Šrom 

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Investor: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i. 

Dodavatel: Sdružení ÚOCHB 

 

Sportovní hala Dolní Břežany

Česká cena za architekturu 2018 – finalista
ceskacenazaarchitekturu.cz

Nominace na stavbu roku 2018 | Stavba roku 2018
stavbaroku.cz

Nominace Stavba roku Středočeského kraje 2019
Cena za architektonické a stavební řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
stavbaroku.cz

Autor: SPORADICAL s.r.o.
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Investor: Obec Dolní Břežany
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Přihlašovatel:PKS stavby a.s.

Nové ústředí ČSOB v Radlicích

Stavba roku 2007
Pražská stavba 2000 – 2009

stavbaroku.cz

Autor: AP atelier
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Investor: ČSOB a.s.
Dodavatel: Skanska CZ a.s., Divize Projekt Development
Přihlašovatel: Skanska CZ a.s., Divize Projekt Development

Jízdárna v Terezíně

Památka roku 2013
Ústecký kraj

npu.cz

Autor: VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Zdeněk Sůva
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Investor: MÚ Terezín
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 8