• Administrativní budovy :

SLUŽBY

Zpracováváme projekty staveb od ideového návrhu přes studie proveditelnosti, architektonické studie, projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti a získání stanovisek a rozhodnutí. Naše odbornost se projevuje v kvalitě a detailu zpracování dokumentace pro provedení stavby.

Zjistit více
architektura
pozemní stavby

Děláme projekty staveb od ideového návrhu přes studie proveditelnosti, architektonické studie, projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti a získání stanovisek a rozhodnutí. naše odbornost se projevuje v kvalitě a detailu zpracování dokumentace pro provedení stavby.

  • projekty zpracováváme moderními technologiemi. Po dohodě se zákazníkem, co je pro daný projekt přínosné a ekonomicky výhodné, dokumentaci vypracujeme ve 2D, 3D i BIM.
  • dbáme na to, aby naše řešení byla šetrná k životnímu prostředí a přinášela kvalitu života jak uživatelům objektů, tak i jejich okolí.
  • nedílnou součástí našich návrhů jsou optimalizace navrhovaných řešení jak po stránce technické tak i ekonomické.
  • výhodou našeho ateliéru je komplexní zastoupení celého spektra profesí, což nám umožňuje pružně reagovat na požadavky objednatele.

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

Atelier navazuje na dlouholetou tradici inženýrských a projekčních dovedností, které se stále předávají novým kolegům. Jsme postaveni na zkušenostech a znalostech Autorizovaných inženýrů a techniků v oborech Pozemní stavby, Statika, Vzduchotechnika, Vytápění a chlazení, Zdravotnické instalace, Silnoproudé instalace a Technologická zařízení.

Zpracováváme jak rozsáhlé a složité projekty novostaveb a rekonstrukcí v různých segmentech stavebnictví, tak i stavby menšího charakteru včetně rodinných domů. Naší chloubou jsou projekty památkově chráněných staveb a technologicky složitých staveb, jako jsou nemocnice, muzea, depozitáře atp. Jsme připraveni vám pomoci s projekty administrativních budov, bytových a rezidenčních projektů, škol i průmyslových staveb. Zde se projeví naše schopnost, projektovat profese vlastní kapacitou. Pracujeme jako jeden tým a výsledkem jsou funkční a efektivní budovy.

Profese
Stavební řešení a statika
Vzduchotechnika
Vytápění a chlazení
Zdravotně technické instalace
Rozvody slabo/silnoproudu
Propočty, rozpočty a kalkulace
Zásady organizace výstavby

ATELIÉR ARCHITEKTURY A URBANISMU

Jsme mladý ateliér založený roku 2016, který vznikl jako odnož ateliéru pozemních staveb oddělením kmenových architektů. Díky zkušenostem a úzké spolupráci s inženýry a profesemi z pozemního ateliéru jsou naše projekty koordinované již od počátku studie a tudíž i proveditelné v dalších navazujících fázích projektu včetně realizace.
V našem týmu se prolíná několik generací architektů od zkušených architektů s letitou praxí po mladé inovativní kolegy, kteří se nedrží při zemi a mohou se pochlubit rozmanitými návrhy od menších architektonických děl až po velké komplexní celky.
Věnujeme se designu interiérů, návrhu rodinných/bytových domů, administrativních, školských, občanských a průmyslových staveb, nemocnic, ale i návrhu velkých urbanistických celků a mnohému dalšímu. Členové našeho týmu mají různorodé zájmy a jako takoví zaujímají více přístupů k řešení architektonického návrhu, kdy si klient vybere vždy ten nejlepší.
Architektura nás baví, rádi tvoříme a největší radost máme, když se v domech navržených od nás cítíte dobře!

Kolektiv architektů
Ing. arch. Jan Janoušek
Ing. arch. Anna Nesvadbová
Ing. arch. Petr Barchánek
Ing. arch. Tereza Tučová
Ing. arch. Miroslav Škop