Stavební úpravy galerie Mánes

MÁNES

Stavební úpravy galerie Mánes

Mánes

Autor projektu:
HMA Architekti s.r.o., Ing. arch. Robert HOFMAN 

Interiér:
VPÚ DECO PRAHA a.s. – Ing. arch. Ivan ŠROM,
Ing. arch. Petr BARCHÁNEK 

Hlavní inženýr projektu:
Stavaři s.r.o., Ing. Kamil HLADKÝ
Investor:
Nadace Českého výtvarného umění, Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1
Předpokládané investiční náklady: cca 150 mil. Kč 
Místo stavby:
Galerie Mánes
Masarykovo nábřeží 250
110 00 Praha 1
Generální projektant:
Stavaři s.r.o. 
Inženýrská činnost při výstavbě, TDI, DSPS - VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Projekt:     2009 - 2013
Realizace2012 - 2014 

Základní údaje o stavbě:
V budově Mánesa se nachází výstavní prostory, restaurace, kanceláře a technické prostory.
2.pp: 301m2
1.pp: 1738,4m2
1.np: 1622,4m2
2.np: 960,42
Obestavěný prostor: 21 386m3
Šítkovská věž: obestavěný  prostor: 300m3
Původní i nová zastavěná plocha je 2131m2. 

Architektonický koncept pro rekonstrukci budovy Mánesa spočívá ve třech strategických bodech:
Programově se do značné míry navrací k původnímu projektu Otakara Novotného a vytváří flexibilní prostor pro programovou interakci, nájemce a různé aktivity. Vzhledem k tomu, že genius loci budovy byl založen na umění a umělcích Mánesa, architekti se snaží nejen v tomto duchu pokračovat, ale dále ho ještě posílit. Restaurace je přemístěna do svých původních prostor na spodním podlaží s vlastní kuchyní také v 1.PPŠítkovské věži byla dána nová funkce –výstavní prostor  a doplňková funkce - apartmán. Komunikační strategie představuje zrušení některých schodišť a vybudování nových, které byly spolu se dvěma novými výtahy navrženy s cílem zlepšit možnosti pohybu a posílit prostorové kvality objektu.
Architektonicky bylo cílem částečně přiznat původní železobetonový skelet a zároveň vytvořit dialog mezi stávajícími a novými konstrukčními prvky. Okolo atria a v prostoru kavárny/restaurace v 1.np však byly zachovány původní příčky a stěny. Toto řešení je blíže původnímu vyznění hlavního výstavního prostoru.  Funkci estetického kontrapunktu plní nově navržené prvky – dvě výtahové šachty z potištěného barevného skla a dvě barevné stěny definující nově navržená schodiště. Tyto zdi kontrastují se stávající bílou konstrukcí.
Z pohledu technické infrastruktury jsou navrženy úpravy technických prostor a zařízení tak, aby se i z tohoto pohledu Mánes stal moderní budovou. Nová infrastruktura je vertikálně vedena ve dvou nově navržených instalačních jádrech u výtahových šachet. Horizontální rozvody jsou umístěny v podhledech, v dutinách stávajících stropů a částečně jsou přiznány v prostoru.