Multifunkční sportovní aréna Pardubice – soutěžní návrh

Multifunkční sportovní aréna Pardubice – soutěžní návrh

 

Návrh je založen na trojici zdánlivě samostatných budov, každá s jinou funkční náplní, ve skutečnosti však tvořících provozně neoddělitelný celek.

Hmotová kompozice vychází  z návrhu kompaktního monobloku vzájemně propojených, ale funkčně a velikostně odlišných tří objektů, s jednotným tvarem připomínajícím lékovou kapsli či patronu potrubní pošty a vycházejícím z obrysu kluziště. Mezi nimi vzniká trojúhelníkové náměstí, které se stává „srdcem celého organismu“.

Hlavní z trojice budov – multifunkční sportovní hala je záměrně orientována směrem k centru Pardubic a je napojena na hlavní pěší trasu vyúsťující na velkorysé předpolí, které pojme nespočet fandů.

V západní části se nachází kongresový hotel s možností samostatného provozu. Na východě pak trojici doplňuje malá hokejová hala s dalšími sportovišti včetně tréninkového zázemí hráčů, ubytování pro ně, administrativní částí a zdravotním střediskem zaměřeným na sportovní a preventivní lékařství.

Celý areál je obkroužen obousměrnou obslužnou komunikací, jež umožňuje napojení na další dopravní síť prakticky z jakéhokoliv místa, skrytě uvnitř se odehrává centrální zásobování a podzemní parkování pro téměř všechny osobní automobily.

Z východu je na okružní komunikaci napojen i veřejný sportovně-rekreační park protkaný křivkami pěších cest, cyklostezek, drah pro in-linové bruslaře, mezi nimiž jsou rozmístěna další sportoviště, ale též letní restaurace, rybníček a jiné.

Autor projektu:

Ing. arch. Jan JANOUŠEK, Ing. arch. Daniel NĚMEČEK, Ing. arch. Petr BARCHÁNEK Ing. arch. Anna NESVADBOVÁ

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Štěpán FRÁNA

Zadavatel:

MHAP s.r.o., Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4

Místo stavby: lokalita Cihelna, Pardubice

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Projekt: 2023