Staroměstská Radnice a Dům U Minuty - rekonstrukce

STAROMĚSTSKÁ RADNICE

Staroměstská Radnice a Dům U Minuty - rekonstrukce

Staroměstská Radnice a Dům U Minuty

Autor projektu:
SGL projekt s.r.o, Ing. arch. Vladimír THIELE, Akad. arch. Jiří JAVŮREK
Hlavní inženýr projektu:
Ing. Jan POLÍVKA, Ing. arch. Kateřina MAŠKOVÁ 
Investor:
Hlavní město Praha se sídlem na Mariánské nám. 2, 
Předpokládané investiční náklady:
cca 1,28 mld. Kč bez DPH 

Místo stavby:
Staroměstská radnice a Dům u Minuty
Staroměstské náměstí č.p. 1 a 3,
110 00, Praha 1 Staré Město
Projektant:
VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Projekt: 2016 - 2018 
Základní údaje o stavbě:
Zastavěná plocha
Staroměstská radnice  9197,1m2
Dům U Minuty – 1074,18m2
V objektu jsou navrženy především následující funkční / provozní celky (1.PP a 2.NP):
- Výstavní prostory Staroměstské radnice a prohlídkové okruhy
- Expozice U Minuty - výstavnictví
- Obřadní síň - svatby
- Zázemí (WC, úklid)
- Gastro  - nápojový bar, catering
- Technické zázemí objektu sloužící pro celý objekt.  (Výměníková Stanice, strojovny,…).
- Komunikační prostory – chodby a schodiště
- Terasy 
- Šatny
- Sklady
- Ostatní – půdy a nevyužité prostory 

Navrhované úpravy parteru Staroměstské radnice mají za cíl obnovit historickou podobu fasád domů na úrovni přízemí. 
Objekt Staroměstské radnice je nemovitá kulturní památka, je ve velkém zájmu turistů a patří k nejnavštěvovanější památce Prahy. Stavba stále slouží částečně svému původnímu účelu, je využívána Magistrátem hl.m.Prahy, konají se zde v historických sálech různé reprezentativní akce. Projekt využití radnice nemění, vytváří vhodné prostředí a zázemí pro turisty, snahou je díky nově zřizovaným expozicím přiblížit radnici veřejnost za použití soudobé techniky. Projekt se snaží rozšířit výstavní prostory o sousední objekt Domu u Minuty, se kterým je radnice v současné době na několika úrovních propojena, v rámci projektu se navrhují další průchody a to hlavně v 1.pp a také v přízemí.
V přízemí Staroměstské radnice jsou navrženy nové vstupy, které vzniknou díky výměně výkladců na Jižní straně, další vstup bude obnoven ze zadní strany radnice, vytvoří se tak průchozí pasáž, která propojí obě strany náměstí a vytvoří tak důstojný příjezd např. pro svatebčany, tak aby se rozdělili od provozu turistů.
Pro vytvoření tohoto vstupu musí být zdemolována zeď kryjící rušené zdroje chladu, v místě bude nový chodník z mozaiky, plot bude prolomen a doplněn, tak aby se obloukem stočil kolmo k fasádě radnice, kde bude ukončen. 
V současné době je objekt Domu U minuty z větší části nevyužívány, části přízemí objektů jsou užívána pro restauraci, v patře jsou klubovny Skatu. Prostory ve druhém až pátém nadzemním podlaží jsou v současnosti nevyužívané, poslední využití bylo na kancelářské prostory Magistrátu hl. města Prahy. Objekty byly původně postaveny jako měšťanské obytné domy. Jejich dispozice byly pro změnu užívání na kancelářské objekty v minulosti částečně upraveny. 
Uvažovaná úprava využití Domu U Minuty (dům č.p. 3) je na galerijní prostor, tento způsob využití je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Objekt Staroměstské radnice projde úpravami, které jsou nutné pro zajištění většího komfortu pro návštěvníky, a také dojde k prezentaci samotné památky soudobou formou za použití moderní techniky v rámci nových expozic. 
Návrh respektuje stávající konstrukce a prvky, novodobé úpravy nebudou svojí formou konkurovat historickým a uměleckým prvkům. Používat se budou výhradně kvalitní materiály přírodní, jako je dřevo, kámen, případně kvalitní leštěný betonový povrch na podlahy, dále sklo a kov.
V přízemí a suterénu se nachází nejstarší zaklenuté prostory objektů a z památkového hlediska bylo potřeba v maximální míře využít stávající dispozici a návrh funkcí jednotlivých místností podřídit dochovanému stavu.