Rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

ÚOCHB

Rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

ÚOCHB

Autor projektu:
Ing. arch. Ivan ŠROM Ing. arch. Kateřina MAŠKOVÁ
Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Ivan ŠROM
Investor: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Flemingovo náměstí 542/2, 166 10 Praha 6
Předpokládané investiční náklady: cca 2,1 mld Kč

Místo stavby:
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo náměstí 542/2,
166 10 Praha 6

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projekt: 2009 – 2011
Realizace: 2010-2016

Základní údaje o stavbě:
plocha zastavěná – budova A 2 950 m2
plocha zastavěná – budova B 1 072 m2
plocha zastavěná – ostatní 327 m2
plocha zastavěná – celkem 4 349 m2
plocha komunikací a chodníků 2 054 m2
obestavěný prostor – budova A 71 045 m3
obestavěný prostor – budova B 39 526 m3
Přehled ploch a účelových jednotek:
BUDOVA A
kapacitní údaj                                               plocha m2
Laboratoře                      153 digestoří                 1 225
Speciální laboratoře                                                 158
- započitatelné plochy pracovišť                            836
- přístrojové místnosti, sklady apod.                     744
Jednací prostory             285 míst                          476
Vyhodnocovací pracoviště                                      494
Kanceláře                                                                    467
Knihovna                                                                     165
Gastronomické provozy        142 míst                   570
Technické a skladové zázemí                              2 597
Hygienické zázemí         šatny pro 335 osob        653
Komunikace                                                               817
celkem                                                                   12 044
BUDOVA B
kapacitní údaj                                                plocha m2
Laboratoře                         142 digestoří               1 136
Jednací prostory              60 míst                            102
Kanceláře                                                                    298
Technické a skladové zázemí                               4 052
Vyhodnocovací pracoviště                                       579
Hygienické zázemí                                                    225
Komunikace                                                            1 669
Pojížděné komunikace                                             492
Parkovací stání                    12 stání                        212
celkem                                                                      8 765

Rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. řeší kompletní přestavbu a technologickou modernizaci stávajících budov a doplnění areálu o nové objekty s cílem vytvořit přehledný, logicky rozčleněný komplex ÚOCHB v souladu s požadavky na potřeby soudobého špičkového vědeckého pracoviště.

Areál zahrnuje úpravy objektů původních - budovu biochemie z 50. let 20. století včetně novodobé provozní budovy z nultých let orientovanou do ulice Zelené a zejména pak opravu historické budovy na Flemingově náměstí od architektů Josefa Záruby-Pfeffermanna a Jana Zázvorky. Novostavbou je laboratorní budova v centru areálu a s tím související obnova areálových inženýrských sítí včetně komunikací a sadovnických úprav. Nová budova laboratoří organické chemie svým „organickým“ konceptem sférického trojúhelníku symbolicky odkazuje na své hlavní funkční zaměření.

Projekt byl autory ve VPÚ DECO PRAHA a.s. zpracován ve všech stupních od variantních studií až po tendrovou dokumentaci včetně projektu interiéru. Z dlouhé řady spolupracujících profesí byli hlavními partnery od konceptu projektanti technologického vybavení laboratoří. Svou stopu na dokončeném díle zanechal i projektant prováděcího projektu Sater-Projekt s.r.o.

Projekt i stavba probíhaly za provozu ústavu po etapách. Na budovu biochemie dokončenou v první etapě navázalo otevření nové budovy laboratoří organické chemie v roce 2014. Budova byla nominována Klubem Za starou Prahu na Cenu Klubu za novou stavbu v historickém prostředí pro rok 2014. V roce 2015 byla dokončena střední část historické budovy, v nové budově byla odhalena busta profesora Antonína Holého. V květnu 2016 se ústav účastnil akce Open House Praha 2016 za velkého zájmu více než tisíce návštěvníků, v témže roce byl areál dokončen.